Historie společenského domu

Společenský dům Bruntál historie 

Společenský dům, který je již dlouhá léta společenským centrem města Bruntálu, je zajímavým a velmi krásným spojením novorenesanční architektury a takzvané bruselské architektury technických přístaveb.

Foto: Archiv Josefa Cepka

V době svého vzniku (1870-1880) tvořil budovu jeden velký Jelení sál, který byl přistavěn k zájezdnímu hostinci U Zlatého jelena. Konávaly se zde taneční večery, plesy, společenské, a dokonce i sportovní akce. Projekt byl vytvořen podle návrhu bruntálského stavitele Franze Meisnera, jehož inspirovaly budovy v italských Benátkách.

Foto: Archiv Josefa Cepka

Samotný sál dokázal zaujmout nejen neobvyklou architekturou, ale také vynikající akustikou a krásným prostředím. Svými rozměry se řadil k největším sálům ve městě. Spolu s hostincem a rozlehlou zahradou byl velmi oblíben a sloužil všem obyvatelům města Bruntálu k různým společenským i mimospolečenským aktivitám. 

Hostinec spolu se sálem byl v roce 1907 prodán Spolku Dělnický dům Bruntál ustanoveném v roce 1905. V době 1. světové války pak budova sloužila jako provizorní kasárna.

Foto: Archiv Josefa Cepka

První polovina 90. let se pro Společenský dům nesla v duchu úpadku. Budova byla po privatizaci v soukromém vlastnictví, ale neměla žádné využití. Docházelo tak k postupnému chátrání. Zpět ji město odkoupilo až v roce 1999. Opravit ji a obnovit tak slávu Společenského domu se však ještě dlouhá léta nepodařilo.

O kompletní přestavbě celého areálu bylo rozhodnuto na počátku 60. let 20. století. Hostinec a hospodářské budovy byly zbourány a přestavba i veškeré dostavby byly realizovány podle projektu architektů Miloše Suchánka a Karla Tylovského. Projekt samotný (především pak severní přístavba) byl silně ovlivněn bruselským stylem, který vycházel ze Světové výstavy EXPO 1958 konané v Bruselu. Československá expozice zde získala nejvyšší možné ocenění „Zlatou hvězdu" za projekt interiéru a pavilonu restaurace. Tento velký úspěch vedl k následnému přesunu restaurace do Prahy (Restaurace Praha EXPO 58), která dále sloužila jako inspirace i pro již zmíněnou přístavbu Společenského domu.

V nově upraveném areálu se kromě restaurace nacházel bufet, foyer, klubovna a velké technické zázemí. Takto upravený komplex fungoval do 90. let 20. století, potom opět chátral.

Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2006 až 2007. Od té doby se ve Společenském domě nachází restaurace s kavárnou, bowling s barem a dva sály. Konají se zde například různé plesy, večírky, společenské a sportovní akce nebo veletrhy. Celý objekt Společenského domu je od roku 1963 památkově chráněn.