Články

Co je to vlastně Bruselský styl...

Co je to vlastně Bruselský styl...

Bruselský styl se na našem území objevil na konci 50. a především na počátku 60. let minulého století. Je úzce spojen s účastí tehdejšího ČSR na světové výstavě EXPO 1958, na které zaznamenalo velký úspěch. Všechny československé exponáty přihlášené do soutěže získaly ceny - ze 170 ocenění 56 velkých cen

Zobrazit více